VICI Industri AB

VICI har i mer än 15 år tillverkat vipparmar åt tung fordonsindustri och den huvudsakliga verksamhet är bearbetning av gjutgods och smide.

Under 2009 köpte VICI utrustningen för tillverkning av vipparmar av Arkivator AB och erhöll i samband med detta en stor order på ca 1 miljard kronor under fem år från Volvo. På detta sätt blev VICI en betydande leverantör och specialist på vipparmar till fordonsindustrin. I samband med denna affär gick IGC in som ägare till 15% av aktierna i VICI Industri AB. Bolaget har utvecklats till ett växande, lönsamt vipparmsbolag.

Under 2011 sålde IGC samtliga aktier i VICI.