Vision, affärsidé och mål

Vision

IGC skall vara bäst på att skapa tillväxt för företag genom engagemang och entreprenöriellt ägande.

Affärsidé

Att som aktiv ägare medverka till att bygga konkurrenskraftiga företag. Vår devis, ”making strategy happen”, står för att göra verklighet av strategier. För oss innebär detta att inte bara medverka till att ta fram en strategi utan även att vara med vid genomförandet.
Med ett brinnande intresse, djup kunskap och lång praktisk erfarenhet är IGC den naturliga partnern för företag, som vill växa lönsamt eller säkerställa fortsatt lönsam tillväxt.

Mål

Den ekonomiska målsättningen med IGC är att långsiktigt ha minst 10% avkastning på eget kapital.